Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 11 juli 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150026 - Commissiemededeling voor een Actieplan voor de opbouw van de Kapitaalmarktunie

- COM(2017)292

Commissiemededeling over de tussentijdse evaluatie van het actieplan kapitaalmarktenunie (KMU)

De commissie besluit om enkele concrete voorgestelde maatregelen, die volgen uit de tussentijdse evaluatie van het actieplan kapitaalmarktunie (COM(2017)292), in behandeling te nemen. Het betreft het voorstel voor een richtlijn inzake transparantieregels voor intermediairs bij fiscale planning (COM(2017)335), waarvoor de fracties op 12 september 2017 zullen leveren. Tevens gaat het om het voorstel voor een verordening inzake een pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP) (COM(2017)343). Tijdens de vergadering van 4 juli jl. heeft de commissie al besloten dit voorstel voor een verordening aan te houden tot na de ontvangst van het BNC-fiche en het dan in een gecombineerde vergadering met de commissie SZW voor procedure te behandelen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren