Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 11 juli 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170012 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (comitologie)

- E170006 en E170012

De commissie bespreekt de reactie van de minister van 6 juli 2017 op de brief van de commissie van 26 april 2017 (34756, A) en besluit op 12 september 2017 inbreng te leveren voor een nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman