Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Economische Zaken (EZ) van 4 juli 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170020 - Voorstel voor een richtlijn betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling

- Nieuw pakket Europese voorstellen 'Europa in beweging'

De commissies besluiten inbreng te leveren voor schriftelijk overleg ten aanzien van de voorstellen COM(2017)275 en COM(2017)280 op 12 september 2017.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer