Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Economische Zaken (EZ) van 4 juli 2017
1. Nieuw pakket Europese voorstellen 'Europa in beweging'

De commissies besluiten inbreng te leveren voor schriftelijk overleg ten aanzien van de voorstellen COM(2017)275 en COM(2017)280 op 12 september 2017.

2. Rondvraag

Op verzoek van de leden Van Rij (CDA), Prast (D66) en Overbeek (SP) wordt de door de minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer gestuurde brief van 30 juni 2017 over de voortgang van Invest-NL (28165, 269), ter bespreking geagendeerd in de vergadering van de commissie EZ op 11 juli 2017.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer