Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 4 juli 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170024 - Voorstel voor een richtlijn inzake automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot te rapporteren grensoverschrijdende constructies

- COM(2017)335 - Voorstel voor een richtlijn inzake transparantieregels voor intermediairs bij fiscale planning

De commissie besluit het voorstel voor een richtlijn inzake transparantieregels voor intermediairs bij fiscale planning (COM(2017)335) in behandeling te nemen. De fractie van de PvdA (Sent) levert op dinsdag 12 september 2017 inbreng voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren