Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 4 juli 2017
1. 34555, E

Verslag van een nader schriftelijk overleg over het verschil tussen bepaald en onbepaald elders verzekerd deel bij pensioenen in eigen beheer

De commissie besluit de behandeling van het verslag van een nader schriftelijk overleg over het verschil tussen een bepaald en onbepaald elders verzekerd deel bij pensioenen in eigen beheer aan te houden tot de vergadering van 11 juli 2017.

2. E170018

Commissiemededeling: Actieplan inzake financiële diensten voor de consument

De commissie besluit de brief van de minister van Financiën van 30 juni 2017 inzake het Actieplan financiële diensten voor de consument voor kennisgeving aan te nemen.

3. COM(2017)335 - Voorstel voor een richtlijn inzake transparantieregels voor intermediairs bij fiscale planning

De commissie besluit het voorstel voor een richtlijn inzake transparantieregels voor intermediairs bij fiscale planning (COM(2017)335) in behandeling te nemen. De fractie van de PvdA (Sent) levert op dinsdag 12 september 2017 inbreng voor schriftelijk overleg.

4. COM(2017)343 Voorstel voor een verordening over een pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP)

De commissie besluit de behandeling van het voorstel voor een verordening inzake een pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP) (COM(2017)343) aan te houden tot na de ontvangst van het BNC-fiche en het voorstel dan in een gecombineerde vergadering met de commissie SZW voor procedure te behandelen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren