Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 27 juni 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160043 - Voorstel voor een richtlijn voor een gemeenschappelijke geconsolideerde vennootschapsbelasting (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB)

- Verzoek rapporteurs Europees Parlement voor een gesprek over de CCTB- en CCCTB-voorstellen (E160043 en E160044)

De commissie besluit in te gaan op het verzoek van de rapporteurs van het Europees Parlement om te spreken over de CCTB- en CCCTB-voorstellen (E160043 en E160044) en vraagt de griffie om hiervoor een datum in september 2017 te plannen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren