Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 20 juni 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170021 - Voorstel voor een richtlijn betreffende evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers

- COM (2017) 253

EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM (2017) 253

De commissie bespreekt de subsidiariteitstoets die wordt uitgevoerd door de Tweede Kamer. Van de aanwezige fracties sluiten die van de VVD, PVV en SP zich aan bij de subsidiariteitsbezwaren. Mocht de Tweede Kamercommissie voor SZW de conceptbrief met het subsidiariteitsbezwaar vaststellen, dan stelt de commissie voor een brief waarin zij zich schaart achter het negatieve oordeel van de Tweede Kamer, toe te voegen aan de plenaire agenda van dinsdag 27 juni 2017, teneinde door middel van stemming vast te stellen welke fracties zich bij dit oordeel wensen aan te sluiten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren