Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 20 juni 2017
1. COM (2017) 253

EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM (2017) 253

De commissie bespreekt de subsidiariteitstoets die wordt uitgevoerd door de Tweede Kamer. Van de aanwezige fracties sluiten die van de VVD, PVV en SP zich aan bij de subsidiariteitsbezwaren. Mocht de Tweede Kamercommissie voor SZW de conceptbrief met het subsidiariteitsbezwaar vaststellen, dan stelt de commissie voor een brief waarin zij zich schaart achter het negatieve oordeel van de Tweede Kamer, toe te voegen aan de plenaire agenda van dinsdag 27 juni 2017, teneinde door middel van stemming vast te stellen welke fracties zich bij dit oordeel wensen aan te sluiten.

2. Toezeggingen i.v.m. toekomst pensioenstelsel

De commissie besluit toezeggingen T01779, T01781 en T01967 als voldaan aan te merken. Op verzoek van het lid Oomen-Ruijten (CDA) blijft de status van toezeggingen T02344 en T02240 deels voldaan en blijven toezeggingen T02400 en T02365 als openstaand geregistreerd staan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren