Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Economische Zaken (EZ) van 20 juni 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170020 - Voorstel voor een richtlijn betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling

- Nieuw pakket Europese voorstellen 'Europa in beweging'

De commissies besluiten de ontvangst van de BNC-fiches ten aanzien van de voorstellen af te wachten, voordat zij een besluit nemen over de in behandeling te nemen voorstellen, met dien verstande dat de commissies op 6 juni 2017 hebben aangegeven het voorstel COM(2017)280 in ieder geval in behandeling te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer