Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Economische Zaken (EZ) van 20 juni 2017
1. Nieuw pakket Europese voorstellen 'Europa in beweging'

De commissies besluiten de ontvangst van de BNC-fiches ten aanzien van de voorstellen af te wachten, voordat zij een besluit nemen over de in behandeling te nemen voorstellen, met dien verstande dat de commissies op 6 juni 2017 hebben aangegeven het voorstel COM(2017)280 in ieder geval in behandeling te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer