Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 9 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160038 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten bij bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s

- E160037 en E160038

De commissie besluit de brief van de minister van Veiligheid en Justitie, d.d. 29 maart 2017, en de brief van de Europese Commissie, d.d. 28 april 2017, over auteursrechten in de digitale interne markt, voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren