Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 18 april 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160043 - Voorstel voor een richtlijn voor een gemeenschappelijke geconsolideerde vennootschapsbelasting (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB)

- E160043, E160044 en E160046

EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting

De commissie stemt in met het versturen van de besproken conceptbrief als commissiebrief.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren