Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 4 april 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160046 - Voorstel voor een richtlijn inzake hybride mismatches met derde landen

- E160043, E160044 en E160046

Voorstel voor een richtlijn voor een gemeenschappelijke geconsolideerde vennootschapsbelasting (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB); Voorstel voor een richtlijn inzake hybride mismatches met derde landen; Voorstel voor een richtlijn voor een gemeenschappelijke vennootschapsbelasting (Common Corporate Tax Base - CCTB)

Naar aanleiding van de bespreking van de brief van de minister van Financiën van 29 maart 2017 in reactie op de brieven van 20 en 27 januari 2017 (verslag schriftelijk overleg 34604, C) verzoekt de commissie de staf om een commissiebrief op te stellen over de informatievoorziening aan de Eerste Kamer tijdens de voortgang van het dossier.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren