Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 28 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170006 - Voorstellen voor Verordeningen inzake aanpassing comitologie post-Lissabon (PRAC – delegatie/uitvoering)

- E170006 + E170012

Voorstellen voor Verordeningen inzake aanpassing comitologie post-Lissabon (PRAC – delegatie/uitvoering); Voorstel voor een verordening tot wijziging van de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (comitologie)

De fracties van de PVV (Faber) en van de SP (Van Apeldoorn) geven aan inbreng te willen leveren voor schriftelijk overleg met de regering over het Commissievoorstel COM(2017)85 inzake de wijziging van de comitologieverordening. De inbrengdatum is gesteld op 18 april 2017.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman