Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160050 - Voorstel voor een richtlijn wat betreft bepaalde btw-verplichtingen voor diensten en afstandsverkopen van goederen

- E160048, E160049, E160050 en E160051

Follow-up technische briefing btw-voorstellen

De commissie spreekt haar waardering uit voor de adequate en duidelijke technische briefing door dhr. De Winter.
De commissie benadrukt eveneens dat zij er belang aan hecht om met een goede vertegenwoordiging van de commissie aan dergelijke briefings deel te nemen.

De commissie ziet op dit moment geen aanleiding tot het voeren van schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren