Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 21 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170006 - Voorstellen voor Verordeningen inzake aanpassing comitologie post-Lissabon (PRAC – delegatie/uitvoering)

- COM(2017)85 - Ontwerpverordening comitologie

De commissie besluit om de ontwerpverordening COM(2017)85 amending Regulation (EU) No 182/2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers in behandeling te nemen. Na de briefing door de Europese Commissie op 7 maart en door deskundigen op 21 maart besluit zij over de verdere procedure.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman