Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 7 februari 2017
1. Eerste deelsessie 2017 Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa

De delegatieleider en aanwezige leden van de PACE-delegatie geven een mondelinge toelichting op de eerste deelsessie van 2017. De in de PACE aangenomen resoluties en aanbevelingen worden zoals gebruikelijk verspreid onder de vakcommissies.

2. E170006

Voorstellen voor Verordeningen inzake aanpassing comitologie post-Lissabon (PRAC – delegatie/uitvoering)

De commissie stemt in met het ambtelijke voorstel voor de invulling van een technische briefing en een deskundigengesprek over de modernisering van de comitologieprocedure.

3. Halfjaarlijkse rapportage werkzaamheden Permanente Vertegenwoordiging Staten-Generaal in Brussel

De Permanent Vertegenwoordiger van de Staten-Generaal (PV SG) mevrouw Nollen, verzorgt een mondelinge toelichting op het halfjaarlijks verslag haar werkzaamheden voor de Kamers in Brussel.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman