Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 31 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170006 - Voorstellen voor Verordeningen inzake aanpassing comitologie post-Lissabon (PRAC – delegatie/uitvoering)

- Modernisering comitologieprocedure

De commissie besluit om de Commissieverordeningen inzake modernisering comitologieprocedure, COM(2016)798 en COM(2016)799 in behandeling te nemen en verzoekt de staf om een briefing met een deskundige over dit onderwerp te organiseren. De staf zal daartoe op 7 februari een voorstel voorleggen aan de commissie.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman