Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 17 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160054 - Voorstel voor een richtlijn over een evenredigheidstoets vóór de vaststelling van nieuwe regulering van beroepen

- Nieuwe Europese voorstellen inzake de interne markt

De commissie besluit de Europese voorstellen COM(2016)820 en COM(2016)822 in behandeling te nemen en laat de mogelijkheid open ook de Europese voorstellen COM(2016)821 en COM(2016)824 in behandeling te nemen.
De commissie besluit tevens op 14 februari 2017 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren