Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 17 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160045 - Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende mechanismen ter beslechting van geschillen over dubbele belasting in de EU

- EU-pakket vennootschapsbelastingen

Inbreng voor schriftelijk overleg over het richtlijnvoorstel inzake hybride mismatches met derde landen en de (C)CCTB-voorstellen wordt geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven) en CDA (Van Rij). Het CDA (Van Rij) zal op dinsdag 24 januari 2017 aanvullende inbreng leveren voor een nadere brief.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren