Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 17 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160041 - Werkprogramma 2017 van de Europese Commissie

- Geselecteerde prioriteiten Eerste Kamer werkprogramma Europese Commissie 2017

De commissie neemt kennis van de cumulatieve prioriteitenlijst op basis van de inbrengen uit fracties en de Kamercommissies en geleidt deze lijst bij brief aan de Kamervoorzitter door voor plenaire vaststelling als het Europees werkprogramma van de Eerste Kamer voor 2017.
De commissie neemt verder de gezamenlijke verklaring over de doelstellingen en prioriteiten van de EU op wetgevingsgebied voor 2017 voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman