Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 20 december 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160050 - Voorstel voor een richtlijn wat betreft bepaalde btw-verplichtingen voor diensten en afstandsverkopen van goederen

- EU BTW-pakket

De commissie stemt in met het voorstel van het Lid Van Rij (CDA) om de Europese Commissie te verzoeken begin 2017 een technische briefing over het pakket voorstellen te verzorgen, bij voorkeur niet op 31 januari 2017. De staf is verzocht de voorbereiding daarvan in samenspraak met de heer Van Rij verder ter hand te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren