Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 20 december 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160045 - Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende mechanismen ter beslechting van geschillen over dubbele belasting in de EU

- EU-pakket vennootschapsbelastingen

De commissie besluit dinsdag 17 januari vast te stellen als inbrengdatum voor schriftelijk overleg met de regering over het Voorstel voor een richtlijn inzake hybride mismatches met derde landen (COM(2016)687). Zij verzoekt de staf zo mogelijk vooraf de meest recente versie van de richtlijntekst te laten circuleren.
Voorts wacht de commissie de uitkomst van subsidiariteitstoets in de parlementen van andere lidstaten met belangstelling af.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren