Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 december 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160045 - Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende mechanismen ter beslechting van geschillen over dubbele belasting in de EU

- EU-pakket vennootschapsbelastingen

Inbreng (gemotiveerd oordeel ten aanzien van subsidiariteit en proportionaliteit) voor een brief aan de Europese Commissie in het kader van de gele kaart-procedure wordt geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven) en CDA (Van Rij). Deze brief zal in een emailprocedure worden vastgesteld en worden toegevoegd aan de plenaire agenda van dinsdag 20 december 2016, teneinde door middel van stemming vast te stellen welke fracties zich bij dit oordeel wensen aan te sluiten. Op voorhand maakt de fractie van de PVV bekend zich bij dit negatieve oordeel aan te sluiten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren