Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 december 2016
1. 34550 IX

Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2017

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2. 34576, B

Voornemen tot oprichting van de rechtspersoon Holland Casino N.V.

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van D66 (Prast).

3. EU-pakket vennootschapsbelastingen

Inbreng (gemotiveerd oordeel ten aanzien van subsidiariteit en proportionaliteit) voor een brief aan de Europese Commissie in het kader van de gele kaart-procedure wordt geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven) en CDA (Van Rij). Deze brief zal in een emailprocedure worden vastgesteld en worden toegevoegd aan de plenaire agenda van dinsdag 20 december 2016, teneinde door middel van stemming vast te stellen welke fracties zich bij dit oordeel wensen aan te sluiten. Op voorhand maakt de fractie van de PVV bekend zich bij dit negatieve oordeel aan te sluiten.

4. EU BTW-pakket

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot haar eerstvolgende vergadering op dinsdag 20 december 2016.

5. Selectie prioriteiten Europees Werkprogramma 2017 op beleidsterrein commissie FIN

Werkprogramma 2017 van de Europese Commissie

De commissie besluit het Europese Commissievoorstel Uitvoering van het Actieplan voor de Kapitaalmarktenunie als prioritair te selecteren voor 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren