Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 29 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160040 - Voorstel voor een richtlijn inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van door auteursrechten en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben

- E160037, E160038, E160039 en E160040

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 6 december 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren