Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 29 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160039 - Voorstel voor een verordening inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde door het auteursrecht en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die een leeshandicap hebben

- E160037, E160038, E160039 en E160040

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 6 december 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren