Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 29 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160038 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten bij bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s

- E160037, E160038, E160039 en E160040

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 6 december 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren