Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 8 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160040 - Voorstel voor een richtlijn inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van door auteursrechten en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben

- E160037 - E160038 - E160039 - E160040

Verdere Europese voorstellen inzake Digitale Eengemaakte Markt

De commissie besluit op 29 november 2016 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren