Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 8 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160039 - Voorstel voor een verordening inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde door het auteursrecht en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die een leeshandicap hebben

- E160037 - E160038 - E160039 - E160040

Verdere Europese voorstellen inzake Digitale Eengemaakte Markt

De commissie besluit op 29 november 2016 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren