Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 8 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170023 - Voorstel voor een verordening inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) 

-
Consultatie over de ontwikkeling van een Europees raamwerk voor persoonlijke pensioenproducten

Het Lid Prast (D66) geeft aan inbreng te zullen leveren voor schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van de Nederlandse reactie op het consultatiedocument.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren