Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 8 november 2016
1.
Consultatie over de ontwikkeling van een Europees raamwerk voor persoonlijke pensioenproducten

Het Lid Prast (D66) geeft aan inbreng te zullen leveren voor schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van de Nederlandse reactie op het consultatiedocument.

2.
Rondvraag

Op voorstel van het Lid Rinnooy Kan (D66) besluiten de commissies tot het voeren van een mondeling overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en met de staatssecretaris van Financiën over de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt. Het mondeling overleg is voorzien omstreeks eind januari 2017 en de commissies verzoeken de leden Rinnooy Kan en Van Rij (CDA) om een inhoudelijke agenda van het gesprek voor te bereiden.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren