Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 1 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160003 - Voorstel voor een richtlijn inzake de herziening van richtlijn 96/71/EG over de detachering van medewerkers

- Interparlementaire bijeenkomst Detacheringsrichtlijn Europees Parlement

Het lid Köhler (SP) doet verslag van de interparlementaire bijeenkomst over de herziening van de detacheringsrichtlijn.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren