Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Immigratie & Asiel/JBZ-raad (I&A/JBZ) van 27 september 2016
1. T02082, T02269, T02267 en VSO 34.139 / 34.166, H (Openbaarheid Raadsdocumenten)

De commissies bespreken de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 16 september 2016 inzake de transparantie van het EU besluitvormingsproces en de uitvoering van het arrest Access Info Europe (VSO 34.139 / 34.166, H) en besluiten om de status van de toezeggingen T02082, T02269 en T02267 te wijzingen in voldaan.
Zij besluiten het dossier van de openbaarheid van Raadsdocumenten te blijven volgen. Eerder heeft de commissie voor Europese Zaken besloten een Voorlichtingsaanvraag over dit onderwerp aan de Raad van State ter instemming voor te leggen aan de plenaire vergadering. Tevens zal de Tijdelijke Commissie voor de Werkwijze van de Eerste Kamer dit aspect kunnen betrekken bij haar werkzaamheden.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman