Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 5 juli 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130011 - Voorstel voor een richtlijn betreffende maatregelen die een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatieveiligheid waarborgen in de EU

- T02247

Toezegging Informeren over stand van zaken ontwerprichtlijn Netwerk- en Informatiebeveiliging (32.317)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van V&J van 24 juni 2016 voor kennisgeving aan te nemen. De status van de toezegging met nummer T02247 wordt gewijzigd in voldaan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren