Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Economische Zaken (EZ) van 31 mei 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150038 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval

- Aanvangspakket circulaire economie (E150034, E150035, E150036, E150037 en E150038)

Brief van de staatssecretaris van I&M van 12 mei 2016 in reactie op brief van 17 februari 2016 (verslag schriftelijk overleg 34395, A)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Prast), PVV (Dercksen) en SP (Meijer). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer