Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Immigratie & Asiel/JBZ-raad (I&A/JBZ) van 24 mei 2016
1. T02082, T02267 en T02269

Verslag van een schriftelijk overleg inzake beantwoording vragen over de evaluatie werkwijze openbaarheid Raadsdocumenten en Nederlands transparantiebeleid; Nederlands EU-voorzitterschap 2016

Naar aanleiding van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 29 april 2016 inzake de evaluatie werkwijze openbaarheid Raadsdocumenten en Nederlands transparantiebeleid (34139, G) besluiten de commissies om met de regering in schriftelijk overleg te treden. De status van de toezeggingen met de nummers T02082, T02267 en T02269 blijft ongewijzigd (openstaand).


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman