Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 17 mei 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140014 - Voorstel voor een herschikking van de verordening betreffende de visumcode van de Unie

- 32317, GH

De commissie besluit de brief inzake geannoteerde agenda van JBZ-Raad van 20 mei 2016 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren