Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 19 april 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160003 - Voorstel voor een richtlijn inzake de herziening van richtlijn 96/71/EG over de detachering van medewerkers

- E160003

Voorstel voor een richtlijn inzake de herziening van richtlijn 96/71/EG over de detachering van medewerkers

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties van VVD (Krikke) en SP (Don).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren