Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 19 april 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150031 - Commissiemededeling inzake de overdracht van persoonsgegevens van de EU aan de VS naar aanleiding van het Schrems-arrest

- Mededelingen en informatie

De commissie inventariseert welke leden wensen deel te nemen aan de technische briefing over het EU-VS Privacy Shield op 17 mei 2016 in de Tweede Kamer.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren