Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 19 april 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160005 - Voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken die de werking van de interne markt rechtstreeks schaden

- Terugkoppeling interparlementaire bijeenkomst TAXE II in het Europees Parlement op 18 april jl.

Tijdens de terugkoppeling van de TAXE II bijeenkomst meldt het lid Van Rij dat de ATAP en CbC-reporting-voorstellen (zie: E160004 en E160005) op 25 mei 2016 in de ECOFIN-Raad besproken zullen worden, waarbij mogelijk besluitvorming aan de orde is. De commissie wil graag voor die datum antwoord op de schriftelijke vragen over beide richtlijnen. Daarnaast zal de staf nagaan hoever de behandeling in de Tweede Kamer is. De commissie uit tenslotte de wens om mogelijk in mondeling overleg te treden met de staatssecretaris voordat de voorstellen in de ECOFIN-Raad ter sprake komen. De staf gaat na of dit mogelijk is.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren