Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 12 april 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150031 - Commissiemededeling inzake de overdracht van persoonsgegevens van de EU aan de VS naar aanleiding van het Schrems-arrest

- E150031

Commissiemededeling inzake de overdracht van persoonsgegevens van de EU aan de VS naar aanleiding van het Schrems-arrest

De commissies bespreken het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van V&J d.d. 4 april 2016 inzake kabinetsappreciatie van het Schrems-arrest (34353, D) en de brief van de minister van V&J d.d. 6 april 2016 inzake aanbod technische briefing EU-VS Privacy Shield (34353, E). De commissies nemen het verslag van een schriftelijk overleg voor kennisgeving aan en wensen deel te nemen aan de technische briefing over het EU-VS Privacy Shield, bij voorkeur op een dinsdag.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren