Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 5 april 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150031 - Commissiemededeling inzake de overdracht van persoonsgegevens van de EU aan de VS naar aanleiding van het Schrems-arrest

- 32317, GD

Brief inzake Verslag JBZ-Raad 10 en 11 maart 2016; JBZ-Raad

De commissie besluit de brief van de bewindslieden van V&J d.d. 31 maart 2016 met het verslag van de JBZ-Raad van 10-11 maart 2016 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren