Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 5 april 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160005 - Voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken die de werking van de interne markt rechtstreeks schaden

- E160004 & E160005

Voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken die de werking van de interne markt rechtstreeks schaden; Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied

De fracties van VVD (Van de Ven), CDA (Van Rij) en PvdA (Sent) leveren inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg met de regering.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren