Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 29 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150031 - Commissiemededeling inzake de overdracht van persoonsgegevens van de EU aan de VS naar aanleiding van het Schrems-arrest

- Nabespreking mondeling overleg met de minister van Veiligheid en Justitie

De commissies bespreken het mondeling overleg met de minister van V&J d.d. 8 maart 2016 na. Er worden twee toezeggingen opgenomen in de registratie waarop nog een schriftelijke reactie wordt verwacht.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren