Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 8 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130057 - Voorstel voor een richtlijn betreffende voorlopige rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden wie de vrijheid is ontnomen en rechtsbijstand in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel

- 32.317, FW

Brief inzake geannoteerde agenda JBZ-Raad 10 en 11 maart 2016 en monitoringsoverzicht JBZ-dossiers 1e kwartaal 2016; JBZ-Raad

De commissie bespreekt de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 10- 11 maart 2016 en besluit de onderwerpen die in de portefeuille van de minister van V&J liggen te betrekken bij het mondeling overleg met de minister volgend op deze vergadering (8 maart 2016).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren