Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 1 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150049 - Voorstel voor een richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten

- E150049

Voorstel voor een richtlijn betrefende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten

De commissie neemt het voorstel voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer