Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 1 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150031 - Commissiemededeling inzake de overdracht van persoonsgegevens van de EU aan de VS naar aanleiding van het Schrems-arrest

- E150031

De commissie bespreekt het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van V&J d.d. 27 januari 2016 inzake de kabinetsappreciatie van het Schrems-arrest (34353,B) en de brief van de minister van V&J d.d. 16 februari 2016 inzake ontwikkelingen onderhandelingen EU-VS gegevensbescherming (34353,C). De commissie besluit beide brieven te betrekken bij het mondeling overleg met de minister van V&J op 8 maart 2016. Tevens levert de fractie van de SP (Wezel) naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg (34353,B) nadere schriftelijke inbreng.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren