Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 1 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150004 - Strategisch kader voor de Europese Energie Unie (EEU)

- EU-voorstellen energiezekerheid

Pakket voorstellen van de Europese Commissie in het kader van de strategie voor de energie-unie en gericht op energiezekerheid

De commissie besluit deze EU-voorstellen inzake energiezekerheid niet in behandeling te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer